Dyrøy Ungdomsråd

Zantom
Dyrøy Kino

Vaskeliste

Oversikt over hvem som har ansvaret i ukene:2010


Uke 36 - Linn Gamst
Uke 37 - Julianne Nordahl
Uke 38 - Mats Bolle
Uke 39 - Frida Sæbbe
Uke 40 - Elise Tobiassen
Uke 41 - Renate Moldvik
Uke 42 - Elise Cruickshank
Uke 43 - Elise Tobiassen
Uke 44 - Linn Gamst
Uke 45 - Julianne Nordahl
Uke 46 - Mats Bolle
Uke 47 - Frida S Sæbbe
Uke 48 - Elise Tobiassen
Uke 49 - Renate Moldvik
Uke 50 - Elise Cruckshank
Uke 51 - Linn Gamst
Uke 52 - Julianne Nordahl


Når du står på vaskelista er det du som har ansvar for at stua og kjøkken er rydding og reine til en hver tid. Det er du som fikser med vaskere.
Nøkkel: Skal aldri legges i postkasser o.l. De skal være i handa på noen - ALWAYS.
 

Medlemmer i Dur

Linn Gamst
Julianne Nordahl
Renate Moldvik
Elise Tobiassen
Elise Cruickshank
Frida Sveinsdatter Sæbbe
Mats Bolle
Øyvind Østrem Skoglund
 
DUR 07